دستگاه اورجينال ومطمين لارج باكس

روابط زناشویی و اخلالات جنسی تاریخ : 2 آبان 1390 بازدید : 9246


نرخ رشد 5 - 4 سانتیمتر و بیشتر
عوارض : این دستگاه فاقد عوارض جانبی و د رد بوده و اثر بخشی ان دائمی و مادام العمر میباشد .
نتیجه : مؤثر و با تضمین این مطلب که سیستم اثر این وسیله توانایی بافت را جهت تطبیق با نیروی کشش پیـوستـــه ومـداوم فـراهم کرده وباعـث تکثیــــــر سلولـی وبافـت وعــروق سا زی د ر آلـت تحت عـنـوان Neo Vascularization میشود .دستگاه (X4 Extender) دارای تأییدیه های مختلف علمی و سلامتی می باشد و توسط اتحادیه بــهداشت اروپا (CE) تایید و موفق بــه د ریافت گواهینامه ( نوع1) نیز گردیده است .
- موارد د رمانی دستگاه لارجرباكس  (X4 Extender) :
بلندتر شدن آلت تناسلي  بدون جراحی ، اصلاح انحرافات آلت تناسلي بدون جراحی ، د رمان بیماری پیرونی (PEYRONI) معالجه پس ا زعمل جراحی بلند شدن آلت تناسلي، جراحی اصلاحی وبا زسا زی آلت تناسلی و ... .
توجه : برای کسانی که دچار انـزال زود رس یا عـدم نعــوظ هـستند و احتیاج بــه تقـویت بافت اسفـنجـی آلت دارنــد , دستگاه لارجرباكس(X4 Extender) باعـث بوجــــود آمـدن عـــروق جدیـد مـیشــود (که اصـطلاحــا" این امـــــر Neo Vascularization تلقی میگردد) که موجب بــهبود جریان خون ناحيه تناسلي و د ر نتیجه نعوظ بیشتر میشـود . بوسیله استفاده ا ز دستگاه لارجرباكس(X4 Extender) و یکسری د رمانهای تکمیلی قاد ر بــه بــهبود مکانیزم اثر نعـوظ وانزال خود خواهید بود


جهت آشنائی با نحوه استفاده ومشاهده چند فیلم مرتبط كلیك كنیدپاره ای ا ز قابلیت ها و ویژگی های د رمانی و جانبی  دستگاه لارجرباكس بــه شرح زیر است :

1 - افزودن بــه د را زا و طول ، تاثیر گذاری د ر كلفتي و سختی آلت تناسلی مردان د ر حالت نعوظ بــه صورت دائمی و بصورت مادام العمر .

2- تاثیر د ر افزایش سایز کلی آلت تناسلی مردان بــه شکل دائمی ، با کاربردی آسان و بدون د رد و عوارض جانبی د رحالت معمولي آلت تناسلي.

3 - تاثیر د ر افزودن بــه حالت شق پذیری هر چه بیشتر آلت تناسلی مردان د ر هنگام تحریک جنسی Bigger Harder Eriction  .

4 - تاثیر د ر اورگاسم ( Orgas.m) شدید تر ، فشرده تر و قوی تر ( اورگاسم بــه معنی حالت رسیدن بــه اوج لذت جنسی که نهایتاً بــه انزال منجر میشود ) .

5 - تاثیر د ر خون رسانی بــهتر بــه آلت تناسلی و ترمیم عروق آلت تناسلی و موثر د ر ترمیم بافت پس ا ز عمل جراحی اصلاحی و با زسا زی آلت .

6 - تاثیر د ر میزان و شدت جریان خون د ر مناطق جنسی ( Genital.s ) و پر خون گردیدن کامل حوضچه های اسفنجی د ر هنگام نعوظ بــه علت دارا بودن عوامل موثر د ر تقویت بافتهای عروقی Vasodilators که بر روی بافت های پیرامونی آلت تاثیر میگذارند .

7 - ترّقی د ر کیفیت ، استقامت و میل داشتن روابط جنسی .

8 - تاثیر د ر رفع انحرافات آلت بدون نیا ز بــه جراحی .

9 - تاثیر د ر بالا بردن بنیه و تاثیر مثبت د ر توان جنسی ( Se.xual Stamina ) و د رمان بیماری پیرونی .

10 - تاثیر د ر د رمان اضطراب و تشویش پیش ا ز نزدیکی .

11 - تاثیر د ر رفع انزال زود رس و عدم نعوظ مناسب بــه علت تقویت بافت اسفنجی آلت و ساختن عروق جدید د ر آلت .

- نحوه استفاده ا ز دستگاه لارجرباكس (X4 Extender) :
این وسیله براحتی قابل جاگذاری و برداشتن ا ز روی آلت تناسلي د ر ظرف کمتـــر ا ز یک دقیقــه مـــیباشد که هیچگونه وقتی ا ز شما بــه خود اختصاص نخواهد داد ، بطوریـکه بــه سهولت قابل استفــاده میباشد و هنگام پوشیدن ا ز روی شلوار نمایان نیست و هیچ مزاحمتی جهت راه رفتن ، نشستن ، ایستادن و رانندگی شما ایجاد نمیکند .
دستگاه (X4 Extender) لارجرباكسمحصولی است :
بسیار قوی وجدید و با فرمولاسیون پیشرفته تحت لیسانس کشور اسپانیا .
دارای مجوزها و تائیدیه های بسیار معتبر بین المللی
(biocompatibility test Approval * iso 9001 : 2000 * iso 13485 :2003 * Medical Devices Type 1 NO= 93/42/EC * Manufacturing LICENSES NO=5144-ps )

کلیه بسته های ارسالی د ر پوشش قرار داده شده اند و بر روی پوشش بیرونی هیچ توضیحی مبنی برمحتویات بسته د رج نگردیده است. لذا مشتریان گرامی قاد ر خواهند بود بنا بر میل شخصی خود ، اطرافیان را ا ز محتویات داخل بسته مطلع سا زند .

**‌* قیمت هر دستگاه (X4 Extender) لارجرباكس هولوگرام داربــه همراه راهنماي فارسي و CD تصویری ،فوم وميله هاي اضافي فقط : 65000 تومان

http://www.penisenlargement.ms/images/jes-extender-device.gif
نظر چند پـزشــك ایـــرانــی


*** سوال و جوابــهای متداول :
د ر این قسمت سوالهایی که افراد بــه دفعات پرسیده اند را مطرح می کنیم و بــه آنها پاسخ میدهیم .
سوال و جوابــهای مربوط بــه استفاده ا ز دستگاه (X4 Extender) :

1) سئوال : این دستگاه بر اساس چه اصولی کار می کند ؟
پاسخ : این دستگاه بر مبنای اصل طبی کشش (traction) کار میکند . یعنی هرگاه آلت بــه نحو کنترل شده ای تحت کشش قرار گیرد و این کشش تد ریجاً افزایش یابد ، موجب رشد لیگامانهای نگهدارنده Corpus Cavernosum و بقیه بافتهای آلت میشود .

2) سئوال : آیا قبلا هم ا ز کشش د ر پزشکی استفاده شده است ؟
پاسخ : بله ، د ر پزشکی مد رن ا ز این روش برای ایجاد بافت جدید د ر پیوند پوست ، افزایش طول استخوان و ایجاد پوست نو (دارای مو) برای پوشاندن نواحی طاس و بی مو استفاده میشود . البته ا ز قدیم ا ز این روش استفاده میشده ، مثلا زنان بیرمانی برای د را ز کردن گردن خود و نیز بعضی ا ز قبایل آفریقائی برای بزرگ کردن لبــهای خود ا ز این متد استفاده میکردند . د ر جوامع و فرهنگ های قدیمی ا ز کشش برای بزرگ کردن اندامهای گوناگون بدن استفاده میشود . مثلا زنان قبیله پادونگ د ر برمه که بــه زنان زرافه ای معروف شده اند , با استفاده ا ز روش کشش ، گردن خود را د را ز میکنند یا قبایلی د ر آفریقا و آما زون با استفاده ا ز همین روش لبــهای خود را بزرگ میکنند . آنها برای این کار وزنه هایی را بــه قسمتهی مورد نظربدن خود آویزان میکنند .

3) سئوال : بیشترین افزایش طول آلت (با استفاده ا ز این روش) چقد ر است ؟
پاسخ : بستگی بــه شخص دارد ولی بــه طور تقریبی 2 تا 5 سانتیمتر افزایش طول د ر تعداد زیادی ا ز مصرف کنندگان گزارش شده است .

4) سئوال : حداقل افزایش طول آلت چقد ر است ؟
پاسخ : حداقل یک و نیم سانتیمتر است .

5) سئوال : آیا این افزایش طول ، هم د ر حالت عادی و هم د ر حالت نعوظ وجود دارد ؟
پاسخ : بله ، این افزایش طول د ر هر دوحالت مشهود است .

6) سئوال : آیا این روش بــه اصلاح انحنی آلت کمک میکند ؟
پاسخ : بله ، د ر مد ت 6 تا 7 ماه میتوان تا 70% انحنای آلت را بر طرف کرد و بــهبودی بسیار محسوسی را شاهد بود .

7) سئوال : آیا این افزایش طول و بقیه تغییرات دائمی و پایدار خواهد بود ؟
پاسخ : بله ، زیرا بافت سلولی آلت رشد میکند .

8) سئوال : آیا افزایش طول آلت باعث لاغر شدن آن میشود ؟
پاسخ : خیر ، رشد آلت هم د ر طول و هم د ر قطر آن صورت میگیرد چون واقعا بافت گوشتی تا زه ای ایجاد میشود .

9) سئوال : سن مناسب برای استفاده ا ز دستگاه د ر چه زمانی است ؟
پاسخ : ا ز 18 سالگی بــه بعد ؛ مردان مسن نیز می توانند ا ز دستگاه استفاده کنند . مطالعات نشان داده که حتی مردان 60 یا 70 ساله نیز می توانند ا ز این روش بــهره ببرند , زیرا عمل کشش موجب تحریک رشد بافت د ر هر سنی میشود .
كلفت كردن آلت مرداندا زه آلت تناسليآلت, اندا زه آلت تناسلي مرد, اندا زه آلت مرد  بزرگ كردن آلت تناسلي  كلفت كردن آلت مرد, كلفت كردن آلت،بزرگ كردن آلت كلفت كردن آلت مرد

http://www.penisenlargement.ms/images/graph.gif

*** سوالات مربوط بــه روش کار دستگاه و کاربرد آن :
1) سئوال : آیا استفاده ا ز دستگاه د رد دارد ؟
پاسخ : خیر , این وسیله یک ابزار مکانیکی بدون د رد است . د ر ابتدا شخص وجود آن را حس می کند اما پس ا ز مدت کوتاهی حتی وجود آنرا د ر زیر لباس خود احساس نخواهد کرد .

2) سئوال : آیا هنگام اد رار یا اجابت مزاج باید دستگاه را د رآورد ؟
پاسخ : بله و سپس مجدداً دستگاه را بپوشید .

3) سئوال : چگونه میتوان ا ز دستگاه استفاده کرد ، بدون اینکه اعضاء خانواده ام متوجه موضوع شوند ؟
پاسخ : ا ز آن حین کار یا مواقعی که خارج ا ز منزل هستید استفاده کنید .

4) سئوال : آیا می توان د ر طول شب نیز ا ز آن استفاده کرد ؟
پاسخ : بله ،ا گر چه بسیاری ا ز افرادی که این کار را میکنند ، صبح موقع بیدار شدن متوجه می شوند که دستگاه کمی جابجا شده ، این جابجائی بــه علت غلت خوردن حین خواب یا نعوظ د ر زمان خواب است . د ر این صورت هر شب فقط بــه مدت 3 ساعت باید ا ز آن استفاده کرد . توصیه ما این است که د ر روزهای اول ، ا ز آن د ر موقع خواب استفاده نشود .

5) سئوال : اگر حین پوشیدن دستگاه ، دچار نعوظ شوم چه اتفاقی میافتد ؟
پاسخ : هیچ طوری نمی شود ، کمی احساس فشار خواهید کرد اما د رد نخواهید داشت .

6) سئوال : آیا هنگام استفاده ا ز این دستگاه ، می توانم شلوار جین یا تنگ بپوشم ؟
پاسخ : اگر شلوار خیلی تنگ نباشد مشکلی پیش نمیآید .

7) سئوال : اگر کار من طوری باشد که باید مدت طولانی بنشینم ، آیا می توانم ا ز آن استفاده کنم ؟
پاسخ : بله ، دستگاه قابلیت تا شدن رانیز دارا می باشد وشما می توانید آلت را رو بــه بالا یا رو بــه پائین قرار دهید

8) سئوال : آیا اگر آب بــه دستگاه بخورد ، زنگ میزند ؟ یا میتوان آنرا شست ؟
پاسخ : این دستگاه زنگ نمیزند , و براحتی قابل شستشو میباشد . تائیدیه اروپا (EUC) تضمین میکند که این دستگاه عاری ا ز هرگونه عیب و نقصی است .

9) سئوال : آیا موهای اطراف آلت باید تمیز شود ؟
پاسخ : اجباری د ر این امر نیست , ولی طبیعتا" اگر آلت تمیز و بدون موهای زائد باشد بــهتر است .

10) سئوال : مبنای کار دستگاه چیست ؟ آیا باتری لا زم دارد ؟ یا شوک الکتریکی می دهد ؟
پاسخ : این دستگاه کاملا مکانیکی است . این دستگاه برای کشش آلت (زمانیکه د ر حالت نعوظ نباشد) بــه کار میرود وبــه هیچ باتری یا برقی نیا ز نداشته و بنابراین شوک الکتریکی ایجاد نمینماید .

http://aramsahel.epage.ir/images/aramsahel/product/proextender.gif

***‌ سوالاتی که د ر حین استفاده ا ز دستگاه پرسیده اند :
1) سئوال : آیا انجام مشاوره با یک پزشک قبل ا ز شروع بــه استفاده ا ز دستگاه (X4 Extender) لا زم است ؟
پاسخ : خیر , فقط آن عده ا ز افرادی که بــه مداوای طبی خاصی نیا ز دارند ، بــهتر است این کار را انجام دهند .


2) سئوال : اگر پس ا ز حصول نتیجه و افزایش طول آلت ، با ز هم بــه استفاده ا ز دستگاه ادامه دهیم چه اتفاقی میآفتد ؟
پاسخ : کمی دیگر هم بــه طول آلت میتوان اضافه کرد ، اما این افزایش طول ثانوی بوده و بــه آهستگی حاصل خواهد شد .

3) سئوال : آیا ممکن است که اصلا" هیچ افزایش طولی صورت نگیرد یا مقدار آن بسیار اندک باشد ؟
پاسخ : خیر , طبق تجربــه ما ، احتمال عدم موفقیت د ر افزایش طول تنها 5/2 د رصد است

4) سئوال : تناوب زمان استفاده و استراحت (عدم) استفاده ا ز دستگاه چگونه است ؟
پاسخ : این دستگاه باید روزی 4 تا 8 ساعت پوشیده شود . البته میتوان این زمان را بیشتر کرد . توصیه ما این است که هر 2 ساعت یکبار بــه بافت آلت استراحت داده شود و دستگاه ا زروی آلت برداشته شود . این زمان مناسبی برای استفاده ا ز توالت است . ضمنا" لا زم نیست ا ز جدول زمانی خیلی دقیقی پیروی کنید ، زیرا زمان تناوب بــه حساسیت فرد بستگی دارد .

5) سئوال : اگر یک روز ا ز دستگاه استفاده نکنیم چه میشود ؟
پاسخ : هیچ مشکلی پیش نمیآید .

6) سئوال : پس ا ز اتمام دوره ، آیا با ز هم باید بــه استفاده ا ز دستگاه ادامه دهم تا بــه حداکثرافزیش طول آلت برسم ؟
پاسخ : خیر , این کار لا زم نیست زیرا حداکثر افزایش طول آلت طی همان دوره صورت میگیرد هرچند که استفاده بیشتر با زهم موثر است ولی نه بــه اندا زه تاثیرات قبلی..

7) سئوال : آیا دستگاه دارای دفترچه و CD تصویری آموزشی بــه زبان فارسی هست ؟
پاسخ : بلی , دستگاه دارای دفترچه , کاتالوگ کامل و CD تصویری آموزشی بــه زبان فارسی نیز میباشد که بــه همراه محصول تقدیم شما عزیزان میگردد .


***‌ موارد پزشکی :
1) سئوال : آیا استفاده ا ز دستگاه ریسک یا عوارضی دارد ؟
پاسخ : خیر ، اگر استفاده ا ز دستگاه مطابق دستور العمل باشد ، هیچ ریسک یا عوارض جانبی وجود نخواهد داشت .

2) سئوال : آیا عمل کشش این دستگاه بر روی نعوظ آلت اثر منفی می گذارد یا موجب ناتوائی جنسی میشود ؟
پاسخ : خیر ، نعوظ آلت بدون هیچگونه مشکلی و مطابق معمول صورت خواهد پذیرفت . ضمنا" بــه دلیل بزرگ شدن آلت , میل جنسی نیز بــه شدت افزایش خواهد یافت .

3) سئوال : اندا زه طبیعی آلت چقد ر باید باشد ؟
پاسخ : بین 15 تا 20 سانتیمتر د ر حالت نعوظ البته بــه خصوصیات نژادی فرد بستگی دارد
4) سئوال : افزایش طول آلت بــه چه عواملی بستگی دارد ؟
پاسخ : بــه خصوصیات ژنتیکی و هورمونهای جنسی (تستوسترون) فرد و تغییرات بافتی آلت بستگی دارد .

5) سئوال : آیا شخصی که بیماری قند (دیابت) دارد ، میتواند ا ز دستگاه استفاده کند ؟
پاسخ : بله ، بــه شرطی که تحت مراقبت باشد و بــهداشت کامل آلت را مراعات کند .

6) سئوال : آیا شخصی که مشکلات قلبی , عروقی دارد می تواند ا ز دستگاه استفاده کند ؟
پاسخ : بله می تواند ، زیرا هیچ ریسکی ا ز بابت استفاده ا ز دستگاه متوجه وی نمیباشد .

7) سئوال : اگر شخصی یه خاطر وجود تومور پروستات یا سرطان پروستات جراحی شده باشد , می تواند ا ز این دستگاه استفاده کند ؟
پاسخ : بلی , ولی بــهتر است اول با پزشک مشورت کند .

8) سئوال : اگر کسی دچار واریکوسل یا هید روسل یا پروستات باشد چطور ؟
پاسخ : بلی , ولی بــهتر است اول با پزشک مشورت کند .

9) سئوال : اگر کسی دچار بیماری مقاربتی باشد چطور ؟
پاسخ : او ابتدا باید بیماری خود را د رمان کند , سپس بــه استفاده ا ز دستگاه بپردا زد .

10) سئوال : آیا فشار اندکی که دستگاه بــه آلت وارد می کند د ردناک است یا مضر ؟
پاسخ : خیر , هیچکدام ، زیرا دستگاه با توجه بــه اندا زه آلت شخص و میزان رشد آن تنظیم می شود . اگر دستورالعملهای ارائه شده بد رستی انجام شوند , هیچ مشکل یا ناراحتی پیش نخواهد آمد .

data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhMSERUTExQWFRUVGBYYGRgVGBsYGBgcIB0XFx0eGRoYHiYeGBokGxwXHzIiIyspLC0sFx4xNTAqNSctLCoBCQoKDgwOGA8PGikkHyUsLDUsNSoxKjIsKSwsLCw1KSosLCwsKiwsLC0pNCwpLCksKSwsKSwuLCwsLCwsLywpKf/AABEIAGgAZwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAABQQGAQIDB//EADkQAAIBAgQEBAMGBQQDAAAAAAECEQADBBIhMQUiQVEGE2FxMoGRQlKhscHwFCNicpKC0eHxB7LS/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAIDBAEF/8QAKREAAgEDAgQFBQAAAAAAAAAAAAECAxESITEiQVGRExRSYeEEYnGB0f/aAAwDAQACEQMRAD8A9UtYdr5Zi0Rt212HtFS+D4ljNtviX8tvwrjwu5kutbPy+W34VuAExJOwI1+Yn8xVXzRNcmNaKwrg6gz7VmpFAooooAKKg8VxhtqMu7GJ7aT9ag3uN3EHwq598v4Qf0pXJIpGlKSuh5RSfDeIJ1dMo6kGY9x/tNNbV5WAZSCD1FdTTFlBx3N6KKK6KFFFFACvi2GIIurusT/vWRdDujegn0OoqdcMyJqEmAZDKwRVE9BGtSccON9j3GlEEdZ962Fwf91HxmLtryu0abDf8NanfqOlfY1wPFrV2QjqWG6yMw9xuKmVTOK8Lwz6ojqw2IjL9Gkj/TFZ4Dir6Mbb3GJMBA2Z16ycxEj2Y9NK5dMo6Ukr2LPxLCi4hSQDup7Hof361VWuNqriGUwfcaaHrVqNoBTInvO5961xFpVsMIEBG/I0SghqVZx0Ko2PUCO9dbFwjVGKn0MfXvVWwvhm9b1FwXD2IP4GafcPsOvxKfqIqKZunEsPDvEHNkvEDs+w9m6D32/V4W69KpmJsiNaR8Wss1vL5jhVM5Qxy/NdjT5WMkqSb0LhxPxnZt8tsG+3a3GUe7HT6TRVWwtqFHsAIHzopc2MqcD0O9hQxnUHuDB/5qNibrWlLllKKJOblI+Y0P4VPqveLL+Xy83wcxPbNpE/KfxqzlZGeEM5JG+A8Z4W9oHAb7rcrfQ7/KlJ4/aua5wrbReBtdSfi1QxMbilDcJ/iyBbtZv6/hA/1foJNWfh3gtEUi5cdyRtsq+0y31MelIpOXI0ThGk9JanJbrQJQidjGZT2hllT9amYGwWMjTKe34RSPiHD7eFufyzmP2lCtA/vCECfXfWqZ/5B47f81LCsy2giPCkjOzSST1OugB2ihJBOpLHbc9pKTUHxDfCYd56wv8AkQv615R4U8dYhcbatl2e0xt2SjEnoEzCdmnX1q9eJuMh7yYddcvO56A7IvvqT/j3ppPQjTg3NITXMaVMjapWH4kGqPicEG0WZ6joPeoOKw0ZfLktrI3+dQVz0tLDbE4zT2/f0pdi3Mfv9/8AVRVxLTzDbp/xRfuM3Q/vrXbk2htgbwCj0FFLlvEKI60U6M7PU6wVnes1ob6/eH1FUMhsBWt+cpy/FBie8afjWPPX7w+oo89fvD6igDzbC4pmWWMHXNO89Z9ZrpieFpiGVrqzlMgjlZeunQrOuU/KKbeJvDTMzXcOVJfVkLASe6k6a9QY11pThsPjBobBHSc9uP8A3qFnFnpKdOcVc0w/hrCYGL6Fr19pFkOR8R7KANtZJ2E7VN4ZwDLLXHLO5zOe5O/rHpRifDxsG3iYDPky3ApzZdSQQB6HKSPug96j2+Nh2yoczDov69qdu+5KCSvix1iHt20MQBVf4Q+a87wduWe0jX50xFgHmukGNQo2+ff8qXNxRWvMRsogx33j6fnSyKxfIZ3rgpZjcSoE7mo7417jZLas7dlE/U7D51Y+A+C5IuYkqxGotKZUf3n7Xtt70qTYTnGK1KzhOE4u+M1uySnRmIVSNdpIn3FFergRRVsTE6rbM1UuP4TFOT5PmEeTFvy7ot5LstLXBmXOCuQDeCDprNW2kfEuLrZa2HVm8xWPLGbMDbAABgQc51npSzta7FhCU3jHcSk8UDQEtlQ7lZcgwGlczC4SVIJBEaBRp0rhxUcVuqVVcgiQyultyfLca5bhEZ2GkmMoM04PizDZM4FwrDNIAOgKLqJkSzqBIG87a10bxNhgWHNyFgdPuo1w+swrCN5B0qfD1RTy9X0sg4b+MxKIzN5X824MyBk5FGVXKFgTmYM4B0AZZB6yDf4hA5bJOUEjYSYkTnOok+hCjWTA0xfjXCW4Li4AUDzlBgE3VGk5jrbb4QQNCSAZrg3jzDSoVbknKeZY0OUkCCSWAZdNjIgmueCnqmdVVw4XFadUTbN7H+ZzLayBum5XOiyOeRyFm23Edq58Y8L5rnn2CEun4gfgf1MfC3r169644jxvhl8mAf5qhxmKgZeeYOaMwyGdYHUisP42sNad7aOSi2HIeFGW6yKOaSoYKwMEx0nQwyo25iSqttNJL8EXBeGL91j/ABB8tOyMGdvYjRR9TTbBeC8HaEC1m687M0nuZME1wt+LrNy1deyjsbVtbhD8ghoK83NqwkiAZg1CsePEeWXDuyDISVYEhSSvMoHKSw0B0ZYMiQD102+ZyVSTLbZtKghQFHZQAPoK6WjzH2H61G4bet37S3U+Fh67gkEagbEEVXPEPGpY2rRhRoxH2j1APb86jVnH6dZyfyRlLFXZcUcESDI7iioHh9gcNaj7oorVF5RTOoYUrxGNVSik6t8KgFmjTWFQkAaSTptrTSkuP4Ql0qSXBUZSUIhhKtBkH7SgyIPrS1HK3CUhjlxbEuB/Tr6rqNP6e0VmRvK+8r/80ibwZYIyzdjm0zL1UW/u/dAHy1mtx4Qw+YmHMmY5YHMracunwge2lRvV6FsaXrfb5GlmxbJF1RbJKqocZTK8xUAhduZv8jUTHcXw9kHzGVQpynlmDkNwzltmALalidgF1iotnwfh1EAXN7Z1I+xoPs6j0+Yg61i/4Nw7obbC5lLl91kN5b2gfh1gMTJkyATOssnU5oWcaSTxk3+h0UX+jt9np0+H129aj2cbZZ3tK1vMkBllQQIVtsmq866jSW70qbwRh5JHmgl7jyCs5nKMTOWTDIpAMjQTMCudrwDhlkjzZMSZSdDaYa5NINtTpG59Ia8iBYLeAVS5CibhBeSDmgBRMrsAAI2+pqJxrFXbSZraT95gAcsbHLlBPv0pl5voaPN9DSS8RqxxlQwviR1sumYlj8J00B36dOnvXXw34fF0+ZdHINVX7++p/p0+ftvNxvhpXuh1GVCZde/9vaetWDDDeBAAAjtv07Vlo/Tzc06uqW39Jxg78R2VQBA0A7UVmivTKhVV41w7EtdW7h7iApZyqrsYzltTHwyFJ3BmI03BRQBFxNripOZb1kRPLK5TKrOhQzDBoJO7AkQIMrAW+IearXr1soBcBVCoBlFyErlOzhvtfa7CCUUAATHja5aBIk8wInJaXYrpzC4dIGq6HWu3lYwOGF21tbzTEMw8oNI1yiPNPKRrlooqfh+7NPmH6Y9jVBj9D5tqcyyDlOmUTBCjQtm9QI6zIpx+Q/zLObLvpvnB7anJmHQaDvoUUYe7DzH2x7GOIrxDzSbN6wEL6BwDC5LcTEGDc82dZjJHUVxtpxIkTetKvJuUZgIE7IATOafQpEEGSiqGYh4XCcVQH+dZ5i7NmYMZIUQDlAUaHLAgH4g01ZPDeGuW7FtLrZriqAxzZpMsfi0npRRQA1ooooA//9k=

*** تضمین ها :
1) سئوال : آیا هیچ مطالعه و تحقیق علمی وجود دارد که موثر بودن و نیز بی ضرر بودن دستگاه را ثابت کند ؟
پاسخ : بله ، د رکلینیک های سراسر جهان ، مطالعات بسیار زیادی انجام شده است که همگی مبین کارایی موثر و بی خطر بودن این دستگاه هستند .

2) سئوال : احتمال موفقیت این روش چند د رصد است ؟
پاسخ : 97.5 د رصد .

3) سئوال : چند سال است که ا ز این روش برای افزایش سایز آلت استفاده میشود ؟
پاسخ : 11 سال است که ا ز این وسیله د ر سراسر دنیا استفاده می شود.(سال ساخت 1999(

4) سئوال : آیا عده زیادی ا ز دستگاه استفاده کرده اند ؟
پاسخ : تا کنون عده زیادی ا ز مردان د ر سراسر جهان با موفقیت ا ز دستگاه استفاده کرده اند .

5) سئوال : آیا اطلاعات من محرمانه میماند ؟
پاسخ : بله 100% ؛ اطلاعات مربوط بــه شما محرمانه باقی میماند .

6) سئوال : آیا دستورالعمل استقاده ا ز دستگاه آسان است ؟
پاسخ : بله ، طرز استفاده ا ز دستگاه د ر کاتالوگ فارسي و CD آموزشی همراه دستگاه بسیار خوب توضیح داده شده است و انجام آن آسان است .

دستگاه بزرگ کننده آلت تناسلی

 


***‌ نظرات متخصصان , پزشکان , اورولوژیستها :
1) دکتر گیونتا (Giunta اورولوژیست و جراح پلاستیک) Www.DrGiunta.com
مایلم ا ز مخترع بابت ساخت چنین دستگاهی تشکر کنم . بنظر من دستگاه (X4 Extender) بــهترین وسیله مخصوص کشش آلت د ر با زار است . من بیش ا ز 4000 جراحی فالو پلاستی (جراحی آلت( انجام داده ام و همیشه استفاده ا ز این دستگاه را توصیه کرده ام .
2) دکتر محمد زاده (Mohamadzadeh اورولوژیست) Www.DrMohamadzadeh.com
مردان آسیائی یکی ا ز نگرانترین نژادها د ر مورد اندا زه آلت خود هستند . متوسط اندا زه آلت مردان آسیائی 13 سانتیمتر است . کشش یکی ا ز موثرترین و بی خطرترین روشها است که میتواند مشکل این عده را برطرف کند تا بتوانند روابط جنسی خوبی داشته باشند . د ر بین اعراب نیز تکنیکی بــه نام جلکینگ وجود دارد که سالهاست نسل بــه نسل منتقل میشود و اساس کار آن بر پایه کشش است .
3) دکتر مانکادا (moncada اورولوژیست) Www.DrMoncada.org
ا ز میان چند روش موجود برای افزایش طول آلت , دستگاه (X4 Extender) موثرترین و بی خطر ترین روش محسوب میشود . تنها وسیله ای که برای این منظور ا ز سوی اتحادیه کارشناسان بــهداشت تائید شده است . این وسیله یکی ا ز بزرگترین دستاوردها د ر زمینه پزشکی است ، بخصوص برای افرادیکه د ر مورد اندا زه آلت خود نگران هستند .
4) دکتر لی ژنگ (Lizheng اورولوژیست) Www.DrLizheng.com
مطالعات متعددی که توسط دکتر لی ژنگ بر روی 30 بیمار که عمل صحیح انحراف آلت بر روی آنها انجام شده بود , نشان داد که با استفاده ا ز دستگاه (X4 Extender) طی 3 ماه یک اینچ (5/2 سانتیمتر) بر طول آلت آنها اضافه شده است .
5) دکتر روسلان پترویچ (Pettrovich اورولوژیست - آند رولوژیست) Www.DrPetrovich.com
د ر طی تاریخ ، مردان کوشیده اند تا با افزایش طول آلت مردانگیشان را نشان دهند و این باعث پیدایش روشهای مختلفی شده که میزان موفقیت آنها یکسان نیست . این دستگاه که د ر اسپانیا اختراع شد ، بــهترین دستگاه طبی است که تا کنون بــه با زار ارائه شده است ، زیرا استفاده ا ز آن بسیار آسان است و هر کس می تواند ا ز آن استفاده کند . تضمین می شود که با استفاده ا ز آن می توان 1/2 اینچ و یا 3 سانتیمتر بر طول آلت و 4/0 اینچ و یا 1 سانتیمتر بر محیط آلت افزود . البته گاهی افزایش طول آلت بــه 2 اینچ و یا 5 سانتیمتر هم میرسد .
6) دکتر کارلوس دیا ز (Diaz اورولوژیست):
د ر بین انواع گوناگون روشهای موجود برای افزایش آلت ، استفاده ا ز این دستگاه ارزانترین و قابل اطمینان ترین و بی خطرترین است . این دستگاه تنها وسیله ای د ر نوع خود است که ا ز سوی اتحادیه کارشناسان بــهداشت اروپا (EUHA) و انجمنهای متعدد اورولوژیستی سراسر جهان تائید شده است . با آن می توان 1/2 اینچ و یا 3 سانتیمتر بر طول آلت و 4/0 اینچ و یا 1 سانتیمتر بر محیط آلت افزود . این نتایج دائمی و پیدار هستند و عوارض جانبی ندارد .
7) دکتر صالحی (Salehi اورولوژیست - آند رولوژیست
مدتهاست که دکتر صالحی این دستگاه را برای معالجات پس ا ز انجام عمل جراحی بر روی آلت و یا برای افزایش طول آلت ، بــه بیماران خود توصیه میکند . دکتر صالحی تاکید میکند که این دستگاه موثرترین و بی خطر ترین وسیله طبی مخصوص کشش آلت است که د رحال حاضر د ر با زار موجود است . استفاده ا ز آن و پوشیدنش آسان است و میتواند مشکل بسیاری ا ز مردان را حل کند .
8) دکتر گومز دیه گو (Diegoآند رولوژیست) Www.DrDiego.com
ا ز دهه 90 میلادی ، حوزه سلامت و زیبایی مردان با یک جهش بزرگ مواجه است ، زیرا با زاراین حوزه با تقاضای جدیدی برای محصولات جنسی و وسایل بزرگ کننده آلت روبرو شده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید بــه سایت ذیل مراجعه فرمایید ضمنا د ر صفحه اول سایت ماشین حسابی جهت محاسبــه    اندا زه فعلی ومیزان رشد آلت پس ا ز استفاده قرار داده شده است

که میبایستی د ر قسمت Current size: اندا زه فعلی آلت د ر حالت نعوظ رابرحسب اینچ( 1 اینچ = 2.5سانتی متر) د رج ود رقسمت Months Usage: تعداد ماههای استفاده شده ا ز دستگاه را د رج ودگمه CALCULATE را فشار دهید تا د ر پایین اندا زه آلت رشد یافته شما را با رنگ قرمز نشان دهد

نحوه محاسبــه ميزان رشد آلت با دستگاه بزرگ كننده


 

در زمان نعوظ Erection دو حفره Corpora Cavernosa حدود 90% خون را در خود جای میدهد . حفره دیگر Corpus Spongisum در زمان ادرار کردن و انزال بیشتر مورد استفاده واقع میشود . سایز Penis در واقع در ارتباط کامل با دو حفره Corpora Cavernosa میباشد . همانطور که در اثر ورزش سلولهای عضلانی دچار تزاید و رشد میشوند ، روش Penimor موجب افزایش حجم دو منطقه Corpora Cavernosa میشود . در این روش غیر از افزایش حجم دو منطقه مذکور باعث افزایش خونرسانی به Penis میشود. در حقیقت Penis همانند سایر نقاط بدن در اثر استفاده از این روش میتواند رشد کند. این روش اسمش هست پنی مور- دکتر آرمان *************************************

PENIMORE

 

مقدمه

روش Penimore به عنوان یکی از معتیرترین روشهای بزرگ کردن آلت تناسلی در دنیا میباشد . این روش که بر پایه یکسری تمرینات مخصوص روزانه بنا شده است ، در حقیقت بی عارضه ترین روش محسوب میشود . این روش سالهاست که در کشورهای آمریکایی و اروپایی استفاده میشود .تا به امروز تحقیقات مفصلی بر روی این روش انجام شده و امروزه توسط پزشکان سکسولوژیست در سراسر دنیا توصیه میشود.

 

مشاهده شده است که اگر این تمرینات را به دقت و بدون وقفه انجام دهید ، معمولاً اثر آن بعد از سه هفته تا یک ماه شروع شده و تا 6ماه کامل میشود .معمولاً بین 5/1 تا 5/2 سانتیمتر به محیط آلت تناسلی و حدود 3تا 10 سانتیمتر هم به طول آن اضافه میشود که رقم بسیار وسوسه بر انگیزی هست . درصد موفقیت این روش تا به امروز % ٩٨ گزارش شده است . دیده شده است که بروز آثار این روش به یکسری از فاکتورهای فردی ارتباط دارد .بطور مثال سیگار باعث تضعیف آثار این روش شده و برعکس ، تغذیه مناسب و مرتب انجام دادن این تمرینات باعث تقویت این روش میشود .

 

مطالعات نشان داده عوامل خارجی نیز میتواند در رشد و نمو آلت تناسلی نقش داشته باشد . همانطور که ذکر شد سیگار از جمله عوامل مهم با اثر منفی بر روی این روش است . متاسفانه گزارش شده است که آلودگی هوا در نواحی شهری هم همانند سیگار دارای اثر منفی میباشد . همچنین لباسهای زیر تنگ ، مایوهای شنا و لیاسهای تنگ ورزشی مثل لباسهای سوارکاری هم اثر منفی دارند و یرعکس ورزش ، بخصوص ورزشهای پر تحرک مثل دویدن ، شنا و … اثری بسیار مطلوب بر این روش دارد.

 

روشهایی که از انجام آنها باید اجتناب کرد :

 

استفاده از دارو : بسیاری از سایتها با استغاده از تبلیغات کاذب اقدام به فروش قرص هایی برای افزایش سایز آلت تناسلی میکنند ، باید توجه کرد که تاکنون هیچ دارویی برای این امر ساخته نشده است و تمامی این قرصها بی تاثیرند.

 

استفاده از دستگاه مکنده : این روش که به ساکشن آلت تناسلی معروف است ، به دلیل مکیدن آلت باعث رسیدن خون بیشتر به آلت تناسلی شده که این روش همراه با درد و کبودی عضو میباشد. استفاده از وزنه : این روش که در قدیم مرسوم بوده ، وزنه های مختلفی را به مدت حدودا 20 دقیقه به آلت تناسلی وصل میکردندکه این روش باعث بیماری قانقاریا میشود.

 

 

عمل جراحی : روشی کاملا خطرناک همراه با درد زیاد بوده و احتمال مرگ هم دور از ذهن نیست!! در این روش با استفاده از عمل جراحی پلاستیک مقداری چربی به آلت تناسلی تزریق میکنند که علاوه بر هزینه بالای جراحی ، مدت زمان دوره نقاهت زیاد است.

 

نکته هایی در این زمینه :

 

* سایز آلت تناسلی در مردان بین 11 تا 15 سانتیمتر میباشد ، همچنین استثناعاتی هم وجود دارد ولی به خاطر داشته باشید کوچکی آلت زمانی مشکل ساز است که طول آن کمتر از 5سانتیمتر باشد و نتوان عمل نزدیکی را انجام داد ، در همین رابطه ( بزرگ بودن آلت تناسلی ) افرادی هستد که با داشتن آلتی 20 سانتی از بزرگی آن رنج میبرند و باید اضافه کرد درصد کمی از زنان قادر به تحمل آلتی بزرگتر از 20 سانتیمتر هستند .

 

* این تمرینات باید بطور مستمر و پیگیر انجام و با دقت به دستورات آن عمل شود تا حداکثر اثر را نشان دهد .

 

* اثر این تمرینات معمولاً در مدت کمتر از یک ماه ظاهر و تا شش ماه کامل میشود .

 

* تمام این تمرینات باید 5 روز در هته انجام شود و بدن 2 روز متوالی هم استراحت نیاز دارد.

 

* بهتر است موهای اطراف آلت تناسلی را کوتاه کنید .

 

* باید دقت کنیم هدف از این تمرینات بزرگ کردن آلت تناسلی میباشد نه زا دست دادن کلی آن لذا نباید در اثر زیاده روی به خود آسیب وارد کنید .

 

* اگر درد و یا هرگونه زخم در اثر این تمرینات انجام شد ، باید بدانید زیاده روی کرده اید و باید استراحت کنید تا درد برطرف شود .

 

* باید دارای ذهنی مثبت باشید تا بهترین اثر را دریافت کنید .

 

خلاصه برنامه روزانه :


١- استفاده از حوله گرم ( ١ دقیقه)


٢- تمرینات کششی ( 25 تا 30 دقیقه)

 

٣- تمرینات رشد و گردش خون ( ١ دقیقه)

 

۴- استفاده ار ماده لیز کننده ۵- تمرینات جلکینگ ( 10 تا 20 دقیقه)

 

۶- ماساژ و گرم کردن ( ۵ تا 10 دقیقه)

 

۱- استفاده از حوله گرم :

 

یک حوله یا پارچه تمیز را انتخاب کرده و توسط گرما و یا در آب گرم آن را گرم کرده و به مدت 1دقیقه به دور آلت تناسلی بپیچید و یا اگر میخواهید تمرینات را در حمام انجام دهید میتوانید به مدت 30 ثانیه آلت تناسلی را زیر آب گرم نگه دارید .این کار باعث افزایش خونرسانی و الاستیسیته آلت تناسلی میشود .هر چه خونرسانی به آلت تناسلی بهتر باشد ، رشد آن بهتر و سریعتر خواهد بود .

 

٢- تمرینات کششی

 

این تمرین باعث افزایش طول آلت تناسلی میشود .افرادی که میخواهند آلت تناسلی آنها بیشتر رشد طولی داشته باشد میتوانند بیشتر از این تکنیک استفاده نمایند .چندین نوع تکنیک در این زمینه وجود دارد که شما میتوانید یکی را انتخاب کرده و آن را انجام دهید . این تمرینات را میتوانید در حالت ایستاده و یا نشسته انجام دهید که به شرح زیر میباشد .

 

نکه مهم در مورد این تمرینات این است که حتماً آلت تناسلی شل باشد ، زیرا در غیر اینصورت آثار تمرینات ظاهر نخواهد شد .

 

تکنیک اول :

 

الف: در حالت استراحت یا Flaccid سر آلت تناسلی را با انگشتان یک دست بگیری (آنقدر محکم نگیرید که خونرسانی آن مختل شود)

 

ب : آلت تناسلی را بسمت جلو بکشید تا حدی که میتوانید (نباید احساس درد داشته باشید) و به مدت 5دقیقه نگه دارید ، بعد از هر یک دقیقه آن را آرام رها کرده و به مدت چند ثانیه استراحت کنید و سپس دوباره انجام دهید.

 

ج : بعد از 5دقیقه اول به مدت 1دقیقه آلت تناسلی را ریلکس کرده و 30 بار آنرا در حالت شل (Flaccid) بچرخانید .

 

د : مراحل فوق را در چهار جهت دیگر (بالا ، پایین ، چپ و راست)انجام دهید و بعد از هر 5 دقیقه در هر جهت ، مرحله ج را تکرار کنید .

 

ه : بعد از اتمام مراحل فوق به مدت 1دقیقه ، آلت تناسلی خود را 10 بار به سمت جلو بکشید .

 

تکنیک دوم :

 

این تکنیک بسیار شبیه تکنیک اول است و بارها این تکنیک با موفقیت روبرو بوده است .

 

الف : در حالت استراحت یا Flaccid سر آلت تناسلی را با انگشتان یک دست بگیرید (آنقدر محکم نگیرید که خونرسانی آن مختل شود)

 

ب : آلت تناسلی را بسمت جلو بکشید تا حدی که میتوانید (نباید احساس دردداشته باشید) و به مدت 1دقیقه نگه دارید و سپس آنرا آرام رها کرده و به مدت چند ثانیه (حدوداً 10 ثانیه) به آن استراحت دهید .

 

ج : عمل فوق را 15 تا 20 بار تکرار کنید و سپس به مدت 10 دقیقه استراحت کنید .

 

تکنیک سوم :

 

الف : در حالت استراحت یا Flaccid سر آلت تناسلی را با انگشتان یک دست بگیرید (آنقدر محکم نگیرید که خونرسانی آن مختل شود)

 

ب : به صورت ریتمیک آلت تناسلی را به تعداد 10 بار و هر بار به مدت 15 ثانیه آنرا به سمت جلو بکشید و رها کنید.

 

ج :عمل فوق را در سه جهت راست ( 10 بار) ، چپ ( 10 بار) و پایین ( 10 بار) تکرار کنید.

 

د : سر آلت را کمی بمالید تا به حالت نیمه راست شده برسد ، سپس آلت را گرفته آن را در حالتی که میچرخانید به سمت بیرون بکشید و سپس رها کنید (نباید آنقدربکشید که درد ایجاد شود)

 

ه : سپس عمل فوق را در دو جهت راست و چپ تکرار کنید .

 

۳- تمرینات رشد و گردش خون

 

بعد از تمرینات کششی حتماً باید تمرینات رشد و گردش خون را انجام داد ، زیرا باعث افزایش گردش خون در آلت تناسلی شده و موجب رشد آن میشود .روش کار به این شکل است که آلت تناسلی را به سمت جلو نگه داشته و با دست دیگر ضربات آرامی به آن وارد کنید ( 30 بار) . باید مواظب باشید تا ضربات به مناطق حساس مانند بیضه ها برخورد نکند .

 

۴- استفاده ار ماده لیز کننده

 

قبل از شروع تمرینات جلکینگ میبایست به مقذار کمی ماده لیز کننده مانند ژل لوبریکانت را بر روی آلت تناسلی بمالید زیرا باعث راحتی در انجام تمرینات جلکینگ میشود .

 

۵- تمرینات جلکینگ

 

این تمرین باعث افزایش محیط آلت تناسلی میشود .افرادی که میخواهند آلت تناسلی آنها بیشتر رشد محیطی داشته باشد میتوانند بیشتر از این تمرین استفاده نمایند. چندین نوع تکنیک در این زمینه وجود دارد که شما میتوانید یکی را انتخاب کرده و آن را انجام دهید . نکته مهم این مرحله انجام این تمرینات در حالت نیمه راست شدۀ آلت تناسلی میباشد .

 

تکنیک اول :

 

پس از استفده از لوبریکانت و وقتی آلت تناسلی نیمه راست شد ، توسط انگشتان شست و اشارۀ دست چپ حلقه ای درست کرده پس از ابتدای آلت تناسلی دست را به سمت سر آلت حرکت داده و آن را بدوشید ، باید حتماً حرکت دست و تماس آن با آلت به سمت جلو باشد ، سپس همین کار را با دست راست انجام دهید . با این کار سر آلت تناسلی شما قرمز و بزرگ میشود (به علت تجمع خون) که این امر مورد انتظار است ، در این مرحله از دست زدن به نوک آلت بپرهیزید زیرا بسیار حساس است . اگر در حین این تمرینات نزدیک به حالت انزال رسیدید و یا آلت تناسلی شما کمی Erect شد باید کاملاً صبر کنید تا دوباره به حالت نیمه راست برگردد . این روش را درهفته اول ٢٠٠ تا ٣٠٠ بار ، در هفته دوم ٣٠٠ تا ۵٠٠ بار و در هفته های بعد ۵٠٠ بار و یا بیشتر انجام دهید.

 

تکنیک دوم :

 

در حالت شل یا Flaccid با استفاده از پس از استفاده از لوبریکانت ، و با هر دو دست آلت را به سمت پایین و خارج(مانند تکنیک قبل) بدوشید . این تمرین باید در حالت شل انجام گیرد و اگر در حین این تمرینات آلت تناسلی شما کاملاً Erect شد یا اینکه نزدیک به حالت انزال رسیدید ، باید کمی صبر کنید تا آلت شما دوباره به حالت استراحت و یا شل برگردد . به مدت دو هفته و در هر بار تمرین عمل فوق را ١٠٠ بار انجام دهید و در هفته های بعد این کار را به ٢٠٠ بار در هر تمرین برسانید .

 

تکنیک سوم :

 

این تمرین برای کسانی توصیه میشود که میخواهند سر آلت تناسلی خود را هم بزرگ کنند . پس از استفاده از لوبریکانت و وقتی آلت تناسلی به حالت نیمه راست شده درآمد، توسط انگشتان شست و اشارۀ دست چپ حلقه ای درست کرده سپس از ابتدای آلت تناسلی دست را به سمت سر آلت حرکت داده و دست را نزدیک سر آلت به مدت 5ثانیه نگه دارید .سپس این عمل را با دست دیگر انجام دهید.این کار را میتوانید به مدت 10 تا 15 دقیقه در هر تمرین انجام دهید

۶- ماساژ و گرم کردن

 

پس از انجام مراحل ذکر شده نوبت ماساژ و استراحت میرسد که باید به نرمی انجام شود .میتوانید از حوله گرم نیز استفاده کنید و در پایان میتوانید آلت تناسلی را شسته و آن را خشک نمایید .


[xfgiven_format] فرمت: [xfvalue_format][/xfgiven_format]
[xfgiven_space] حجم فایل: [xfvalue_space][/xfgiven_space]
[xfgiven_download] لینک دانلود [/xfgiven_download]

نويسنده: حكيم فريادپورمحمد دانشجوي دكتراي پزشكي   نظرات (7) | نسخه قابل چاپ

boardaaa 29/01/1391 - 02:33 |
boardaaa
It is nice that you posted something like this dvim to vgaf adapter and I am quite lucky to read it. Thanks for posting this!
تعداد مطالب: 0 | نظرات: 0
لینک مطلب :
[ پاسخ ]

dgfads 29/01/1391 - 22:09 |
dgfads
Very vivid article, it is difficult to see, thank you.To recommend to you a website - cheap high-quality electronic products-newfreeshipping.com acho c905 7
تعداد مطالب: 0 | نظرات: 0
لینک مطلب :
[ پاسخ ]

OEM Ployer momo7 4/12/1391 - 20:45 |
OEM Ployer momo7
Good post.This is a very nice blog I wonder why the other of this sector do not notice this. am sure this post has helped me save many hours of browsing other similar posts just to find what I was looking for. Thanks!OEM Ployer momo7
تعداد مطالب: 0 | نظرات: 0
لینک مطلب :
[ پاسخ ]

levitra 9/12/1391 - 10:34 |
levitra
levitraus - buylevitra no rx
تعداد مطالب: 0 | نظرات: 0
لینک مطلب :
[ پاسخ ]

مهرداد 29/03/1392 - 10:14 |
مهرداد
سلام آلتم چند ماهی است که شل شده و نمیتونم دخول کنم. باید چیکار کنم. اگه میشه جوابتون رو ایمیلش کنید . ممنوم
تعداد مطالب: 0 | نظرات: 0
لینک مطلب :
[ پاسخ ]

Asad 13/04/1392 - 17:57 |
Asad
با سلام و عرض ادب و احترام و تشکر و تقدیر از مطالب مفید و علمی شما . خواهشمند است درصورت امکان فیلمی آموزشی از روش پنیمور را در سایت قرار دهید. آیا داروی گیاهی موثری برای بزرگ کردن آلت وجود دارد؟ اگر پاخ مثبته، از کجا؟ آیا روغن کرم خاکی در بزرگ کردن آلت موثر است؟ با تشکر و تجدید احترام
تعداد مطالب: 0 | نظرات: 0
لینک مطلب :
[ پاسخ ]

steven 7/08/1392 - 22:55 |
steven
This post was very well written, and it also contains a lot of useful facts. I enjoyed your distinguished way of writing the post. Thanks, you have made it easy for me to understand. lenovo a830 3g
تعداد مطالب: 0 | نظرات: 0
لینک مطلب :
[ پاسخ ]

اطلاعات
ارسال نظر به این پست پس از 10 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد


    Site Adminمشاوره آنلاین با دکتر

    Web Masterطراح سایت

بازديدكننده گرامي کدامیک از موضوعات اینترنتی شما را بیشتر مجذوب میکند ؟


=======================

مطالب سایت
Tebghanoonesina

حکيم فرياد پورمحمد دانشجوي دکتراي پزشکي دانشگاه آزاد تبريز

تلفن: 978 8888 0914

922 888 09333

281 4791 0411

---------------------

عضو انجمن همراهان طب سنتی آذربایجان شرقی

---------------------

سامانه پیام کوتاه:

30009900034060

---------------------

شماره حساب ها:

حساب سيباي ملي

0101396453009
شماره کارت ملي
5743 9872 9911 6037
شماره کارت اقتصاد نوين
4155 3420 1211 6274
--------------------------

نام کاربري :  
کلمه عبور :  
  

آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 31
کل: 1665
کل نظرات: 26989
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 4
این ماه: 350
کل: 91047
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: FaustoTullipan
{prostats}